Thomas Carroll South East Wales - Division 1 - 2nd

FixturesResultsTable

14 July 2018

Pentyrch v Radyr

21 July 2018

Chepstow v Cardiff Central
Miskin Manor v Croesyceiliog
Radyr v Newbridge
Tondu v Lisvane
Usk v Pentyrch
Whitchurch-Heath v Pontypridd

28 July 2018

Cardiff Central v Tondu
Croesyceiliog v Whitchurch-Heath
Lisvane v Miskin Manor
Newbridge v Pentyrch
Pontypridd v Radyr
Usk v Chepstow

29 July 2018

Cardiff Central v Chepstow